حالت P در خودروهای اتومات وضعیت پارک را نشان می دهد.

🔹در این حالت یک پین داخل یکی از پینیون‌های خروجی گیربکس قرار میگیرد تا شبیه حالت در دنده بودن گیربکس های دستی مانع حرکت خودرو شود.

🔹برخی رانندگان با اتکا به این حالت از فعال کردن ترمز دستی یا برقی امتناع می کنند که این کار بسیار اشتباه است. پین درگیر شده در گیربکس تحمل فشار وارد شده در شیب را ندارد و امکان شکستن آن زیاد می باشد که باعث آسیب به گیربکس و همچنین حرکت خودرو در شیب و آسیب های خطرناک دیگر می شود.

🔹 حتما بعد از پارک کردن خودرو، ابتدا پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و دنده را در حالت N قراردهید سپس ترمز دستی را کاملا درگیر کنید، پا را از روی ترمز برداشته و دوباره روی ترمز بگذارید سپس دنده را در وضعیت P قرار دهید. با این کار آسیبی به گیربکس وارد نخواهد شد و فشار شیب را ترمز دستی تحمل خواهد کرد.