روغن_موتور های مناسب سراتو ۲۰۰۰ و ۱۶۰۰

 

موتورهای مدرن به چند دلیل حساسیت بالایی به #کیفیت_روغن موتور دارند. اولین دلیل آن را باید در این مساله دانست که تعداد بخش هایی که در موتورهای جدید با روغن موتور سر و کار دارند بیشتر از موتورهای قدیمی است، از تایپیت های هیدرولیکی بگیرید تا زنجیر تایم و شفت بالانسر. البته در این بین زنجیر تایم اهمیت بسیار بالایی دارد چون آسیب دیدن آن هزینه‌ هنگفتی را روی دست مالک خودرو خواهد گذاشت. دقیق تر بگوییم زنجیر تایم یک شمشیر دو لبه است که اگر به نگهداری آن دقت کنید و و همیشه روغن مرغوب در داخل خودرو ریخته و روغن موتور را به موقع عوض کنید این قطعه عمری برایتان کار خواهد کرد و اگر به سرویس های خودرو بی توجهی کنید بهای سنگینی بابت آن خواهید پرداخت.

هر نوع روغن موتوری که ریختید حداکثر ۷۰۰۰ هزارتا استفاده کنید

🔴🔴
روغن ۱۰-۴۰ که اکثر تعویض روغنی ها یا سایپا تاکید داره روش اصلا برای موتور سراتو خوب نیست مخصوصا زمستان

استاندارد گرانروی روغن برای سراتو 5-30 یا نهایت 5-40

استاندارد کیفیت روغن Sm و Sn از هر برند معتبری که دوست داشتین