هولدر ریموت کیلس سراتو کف کنسول وسط

✅هولدر ریموت کیلس سراتو کف کنسول وسط

از ای هولدر زمانی که گیرنده ماشین نتونه ریموت و شناسایی کنه به هر دلیلی
مثل تموم شدن باطری ریموت یا وجود امواج مزاحم در منطقه و…
استفاده میشه

باور غلطی وجود داره که این هولدر باطری ریموت و شارژ میکنه ولی هیچ تاثیری روی باطری ریموت نداره

هولدر_ریموت