نحوه چک کردن سطح روغن موتور:

۱-خودرو را در محل بدون شیب پارک کنید
۲-موتور را روشن کنید و اجازه دهید دمای موتور به مقدار نرمال(حدود ۸۰ درجه سلسیوس) برسد
۳-موتور را خاموش کنید و ۵دقیقه صبر کنید
۴-گیج روغن را در بیاورید و با یک دستمالی که پرز نمی دهد آنرا تمیز کنید و کاملا در جای خود بگذارید
۵-دوباره گیج را در بیاورید٬روغن باید بین F و L باشد
۶-اگر کمتر از F بود کمی روغن اضافه کنید٬ دقت کنید هرگز اجازه ندهید مقدار روغن از حرف F بالاتر رود